Przedsiębiorczość

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich Od 2014 roku realizujemy projekt “Technopolia Śląska”, którego głównym celem jest przygotowywanie przyszłych pracowników już na etapie edukacji przedszkolnej. Koordynujemy współpracę przedsiębiorców i samorządu terytorialnego na tym i każdym kolejnym etapie przygotowania zawodowego. Działamy wielopoziomowo Kiedy wdrażaliśmy program, przekonaliśmy się, że nie możemy czekać aż …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich Read More »

Edukacja dla biznesu biznes dla edukacji – programowanie jako kompetencja przyszłości

Jak wcześnie można zacząć przygotowywać młodego człowieka do jego przyszłej pracy? Na studiach? W szkole średniej? Gimnazjum? Znacznie wcześniej! Nasi lokali przedsiębiorcy wraz z samorządem terytorialnym przy koordynacji Wodzisławskiej Izby Gospodarczej współpracują z jednostkami edukacyjnymi na każdym etapie. W tym celu od 2014 roku realizujemy projekt Technopolia Śląska. Jego głównym celem jest właściwa edukacja dzieci …

Edukacja dla biznesu biznes dla edukacji – programowanie jako kompetencja przyszłości Read More »

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje?

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje? W dniach 18-22 marca 2019 roku odbył się “TydzieńGospodarczy” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek 21marca dyskutowano na temat koniecznych działań na Rynku Pracy. Od  jakiegoś czasu zastanawiamy się z przedsiębiorcami zrzeszonymi wnaszej Izbie Gospodarczej, czy aby w Warszawie wiedzą, jaka jestsytuacja u nas i w …

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje? Read More »

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkola

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkolaki Na czym polega projekt „Technologia śląska”? Projekt „Technopolia śląska”, który opisywałem w poprzednim wpisie ze względu na swoją złożoność stanowi raczej filozofię działania i wskazuje kierunki rozwoju. Każda jednostka czy organizacja zaangażowana w jego realizację podejmuje działania samodzielnie lub przy współpracy z pozostałymi interesariuszami. Projekt w głównej …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkola Read More »

Realizuję pomysły

Żyjemy w kraju, który posiada piękny język zarówno w piśmie jak i w mowie. Jakże trudno nam wypowiadać się, korzystając z bogactwa słów naszego języka. Mamy ambicje, żeby mówić płynnie, pięknie i interesująco. Mowa nie tylko faworyzuje nas w towarzystwie, ale także w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Dlatego podjąłem się organizacji klubu Toastmasters w Wodzisławiu Śląskim. …

Realizuję pomysły Read More »

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne Takie połączenie to potrzeba czasów. Pozwolę sobie opisać naszą drogę do współpracy i jej efekty – do wykorzystania jako dobra praktyka. Pierwsze problemy i początki działań Temat kształcenia przyszłych kadr po raz pierwszy podjęliśmy z Sebastianem Kowalskim, Dyrektorem Firmy Poleko Aparatura w 2012 roku. Po kilku …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne Read More »

technopolia Krzysztof Dybiec

Plany rozwojowe

Kreowanie Innowacyjności i Przedsiębiorczości W ramach rozwoju Klastra Silesian Technopolis kilkanaście naszych firm zdecydowało się prowadzić bezpłatnie zajęcia dla młodzieży podnoszące ich kwalifikacje . Ważne jest dla nas aby nas mieszkańców było jak najwięcej, aby młodzi ludzie zostawali w pracy na miejscu i mieli zatrudnienie w dobrze prosperujących firmach , z bardzo dobrym wynagrodzeniem. Już …

Plany rozwojowe Read More »