Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich Od 2014 roku realizujemy projekt “Technopolia Śląska”, którego głównym celem jest przygotowywanie przyszłych pracowników już na etapie edukacji przedszkolnej. Koordynujemy współpracę przedsiębiorców i samorządu terytorialnego na tym i każdym kolejnym etapie przygotowania zawodowego. Działamy wielopoziomowo Kiedy wdrażaliśmy program, przekonaliśmy się, że nie możemy czekać aż …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – wsparcie szkół średnich Read More »

Edukacja dla biznesu biznes dla edukacji – programowanie jako kompetencja przyszłości

Jak wcześnie można zacząć przygotowywać młodego człowieka do jego przyszłej pracy? Na studiach? W szkole średniej? Gimnazjum? Znacznie wcześniej! Nasi lokali przedsiębiorcy wraz z samorządem terytorialnym przy koordynacji Wodzisławskiej Izby Gospodarczej współpracują z jednostkami edukacyjnymi na każdym etapie. W tym celu od 2014 roku realizujemy projekt Technopolia Śląska. Jego głównym celem jest właściwa edukacja dzieci …

Edukacja dla biznesu biznes dla edukacji – programowanie jako kompetencja przyszłości Read More »

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje?

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje? W dniach 18-22 marca 2019 roku odbył się “TydzieńGospodarczy” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek 21marca dyskutowano na temat koniecznych działań na Rynku Pracy. Od  jakiegoś czasu zastanawiamy się z przedsiębiorcami zrzeszonymi wnaszej Izbie Gospodarczej, czy aby w Warszawie wiedzą, jaka jestsytuacja u nas i w …

Czy w Warszawie wiedzą co się u nas dzieje? Read More »

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkola

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkolaki Na czym polega projekt „Technologia śląska”? Projekt „Technopolia śląska”, który opisywałem w poprzednim wpisie ze względu na swoją złożoność stanowi raczej filozofię działania i wskazuje kierunki rozwoju. Każda jednostka czy organizacja zaangażowana w jego realizację podejmuje działania samodzielnie lub przy współpracy z pozostałymi interesariuszami. Projekt w głównej …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkola Read More »

Czy wielkość ma znaczenie

Wszyscy wiemy, że to, w jakim kierunku podąży Twoja kariera zależy głównie od liczby ludzi, których znasz i którzy znają Ciebie. Jesteś średnią 5 osób, z którymi najczęściej przebywasz. Z kim przestajesz takim się stajesz. Znacie to? Jak to działa? Spotykamy się i rozpoczyna się proces wymiany informacji, współdzielenia zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości.  Ten …

Czy wielkość ma znaczenie Read More »

Realizuję pomysły

Żyjemy w kraju, który posiada piękny język zarówno w piśmie jak i w mowie. Jakże trudno nam wypowiadać się, korzystając z bogactwa słów naszego języka. Mamy ambicje, żeby mówić płynnie, pięknie i interesująco. Mowa nie tylko faworyzuje nas w towarzystwie, ale także w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Dlatego podjąłem się organizacji klubu Toastmasters w Wodzisławiu Śląskim. …

Realizuję pomysły Read More »

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne Takie połączenie to potrzeba czasów. Pozwolę sobie opisać naszą drogę do współpracy i jej efekty – do wykorzystania jako dobra praktyka. Pierwsze problemy i początki działań Temat kształcenia przyszłych kadr po raz pierwszy podjęliśmy z Sebastianem Kowalskim, Dyrektorem Firmy Poleko Aparatura w 2012 roku. Po kilku …

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – informacje ogólne Read More »

PLANY – dołącz do nas

Plany Kreowanie Innowacji i Przedsiębiorczości – w ramach rozwoju Klastra Silesian Technopolis kilkanaście naszych firm zdecydowało się prowadzić bezpłatnie zajęcia dla młodzieży podnoszące ich kwalifikacje . Ważne jest dla nas aby nas mieszkańców było jak najwięcej, aby młodzi ludzie zostawali w pracy na miejscu i mieli zatrudnienie w dobrze prosperujących firmach , z bardzo dobrym …

PLANY – dołącz do nas Read More »

Rodzinne pomaganie

Niemożliwe jest możliwe Czy można wyjść z bezdomności ? Czy można pozbyć się nałogów? Czy można znaleźć pomocnych ludzi ? Czy to możliwe ? Wielu odpowie, że bezdomni sami zgotowali sobie swój los… Alkohol i inne nałogi doprowadziły ich do tego…. Lubią takie życie…. Są ośrodki pomocy, które mają za zadanie opiekować się i pomagać …

Rodzinne pomaganie Read More »

Kiedy, jak i czy uruchamiać działalność gospodarczą

Jako Prezes Izby gospodarczej rozpocząłem cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem Kiedy, jak i czy uruchamiać działalność gospodarczą. Mimo, że młodzież czerpie głównie swoją wiedzę z Internetu chciałem ich zainspirować i zaprezentować 29 letnie doświadczenie w biznesie. Obecna młodzież to tzw pokolenie Z. Spodziewam się zatem, że w najbliższym czasie  zwiększy się liczba …

Kiedy, jak i czy uruchamiać działalność gospodarczą Read More »