Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – jak i kiedy nie zabijać pkreatywności

  • by

Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji – przedszkolaki

Na czym polega projekt „Technologia śląska”?

Projekt Technopolia Śląska, który opisywałem w poprzednim wpisie ze względu na swoją złożoność stanowi raczej filozofię działania i wskazuje kierunki rozwoju. Każda jednostka czy organizacja zaangażowana w jego realizację podejmuje działania samodzielnie lub przy współpracy z pozostałymi interesariuszami.

Projekt w głównej mierze ukierunkowany jest na przygotowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wysokich kwalifikacji. W przypadku przedszkoli, działania te mają być realizowane poprzez zajęcia z kreatywności, szkolenie kadr, opracowywanie zabaw pod kątem zdolności technicznych i projektowych.

Pierwsze kroki

W 2014 roku pan wiceprezydent Eugeniusz Ogrodnik podjął rękawicę i rozpoczął proces szkolenia kadry przedszkolnej. Z góry założono, że przeszkoleni pracownicy uruchomią szkolenie kolejnych grup. Nie był to łatwy proces bo przecież zawód nauczyciela już w sam sobie jest kreatywny. Na przełomie dziesiątek lat kreatywność jednak ustępowała miejsca statystykom. Nauczyciele zamiast z pasją oddać się nauczaniu, zobowiązani są do spełniania coraz większej liczby kryteriów, głównie statystycznych. Pierwsza grupa przeszkolonych pracowników była na tyle zdeterminowana i zaangażowana, że dosyć szybko ruszył proces zarażania innych ideą projektu. Nie zatrzymano się na najmłodszych. Zajęcia z kreatywności wprowadzono we wszystkich placówkach miejskich od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe aż po gimnazja.

Początki nauki kreatywności

Już w 2015 roku odbył się pierwszy Wodzisławski Festiwal Kreatywności. Z pewnymi oporami, ale jednak udało się przekonać 12 drużyn w różnych grupach wiekowych, aby przystąpiły do konkursu.

Uczniowie wodzisławskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów systematycznie rozwijają swą kreatywność, która jest jednym z priorytetów „Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”. Wodzisław Śląski jest drugim miastem w Polsce, po Wrocławiu, które postawiło na naukę kreatywności, wpisując ją jako jeden z priorytetów w nową Strategię Rozwoju Oświaty i realizując w tym zakresie kolejne programy.

I Wodzisławski Festiwal Kreatywności

Jesienią 2015 roku miał miejsce I Wodzisławski Festiwal Kreatywności, podczas którego każda drużyna miała zaprezentować zgłoszone zadanie drużynowe oraz wykonać dwa nowe zadania bezpośrednio w czasie trwania imprezy. Całość podzielona była na część przedszkolną, w której brało udział 12 drużyn, oraz część szkolną, w której zaprezentowało się 16 zespołów. Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów (z Publicznego Przedszkola nr 4, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 8), reprezentowały Wodzisław na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu w kwietniu 2016 roku. Drużyna z Gimnazjum nr 1 zajęła tam II miejsce, czym wywalczyła sobie prawo reprezentowania Polski i Miasta Wodzisław na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności 2016 w Pekinie. Program „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację” realizowany był we współpracy z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu. Przedsiębiorcy wsparli także placówki oświatowe, ofiarowując mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, zestawy lup, zestawy do nauki gry w szachy oraz zestawy do zajęć z kreatywności i robotyki.

„Liderzy kreatywnej edukacji” czyli kształcimy nauczycieli

Kolejnym programem rozwijającym kreatywność w wodzisławskich placówkach oświatowych jest półroczny kurs doskonalący „Liderzy kreatywnej edukacji”, w którym brało udział 56 nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Kurs jest I etapem projektu „Kreatywna Edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”. Liderem projektu „Kreatywna Edukacja…” jest Akademia Twórczego Nauczyciela – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, partnerem krajowym – Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności, natomiast partnerem ponadnarodowym – Destination Imagination Inc. w USA. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających kreatywność wśród najmłodszych oraz 28 innowacji zgłoszonych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Co zyskują najmłodsi?

Dzięki wykorzystaniu na lekcjach metod twórczego nauczania oraz zajęciom kreatywności, które odbywają się w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w Wodzisławiu Śląskim, uczniowie rozwijają w sobie umiejętność twórczego myślenia poza schematami. Kształtują też umiejętność rozwiązywania problemów, działania w grupie, skutecznej komunikacji i zarządzania czasem. (źródło. www. wodzislaw-slaski.pl/kreatywnosc). We wszystkich tych działaniach pomagają przedsiębiorcy. Wspierają drużyny, których członkami są m.in. ich dzieci. Nieocenione jest również wsparcie tych działań w postaci nagród.

Cierpliwość popłaca

W 2015 roku podejmując spory wysiłek udało się zmotywować do udziału w festiwalu 12 drużyn. W 2018 roku na IV Wodzisławski Festiwal Kreatywności zgłosiło się już 49 zespołów i ponad 60 trenerów.

W każdej grupie wiekowej (przedszkolna, I, II i III klasa) został wyłoniony jeden zespół, który otrzymał największą liczbę punktów i tym samym zapewnił sobie udział w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu (w marcu 2018 r.) i dofinansowanie miasta na wspomniany wyjazd oraz pokrycie kosztu opłaty licencyjnej za udział w Programie w roku szkolnym 2018/2019. Wyróżnionym na Festiwalu zespołom zostały przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe. źródło https://wodzislaw-slaski.pl/kreatywnosc

Sprawdzone działania należy powielać

Panuje opinia, że kreatywność „zabijana” jest w przedszkolach i szkołach. Czy nie warto wspólnie pracować nad jej zmianą? Może należy zainicjować wymienione działania w całym kraju? Czy Ministerstwo Edukacji nie powinno pracować właśnie w tym kierunku? Może jakiś poseł z naszej ziemi zajmie się tym tematem? Lokalnie efekty są już widoczne, a to wydaje się być wystarczającym argumentem by wdrożyć działania w całym kraju.


Copywriting: Leszek Buczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *